LISTA ZADAŃ

Lista zadań, które stawia sobie AFL—CIO i związki zrzeszone w tej Federacji, uległa rozszerzeniu w okresie powojennym. Obok tradycyjnych postulatów — jak np. wzrost płac realnych, zwięk­szenie i upowszechnienie świadczeń socjalnych z tytułu zatrudnienia zawiera ona postulaty dalej idące, wprowadzone do programu związków w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, jak: walka z inflacją, pełne zatrudnienie, wzrost gospodarczy, powszechne ubezpieczenie od chorób, problem energetyczny, ochrona konsumen­ta, ochrona środowiska naturalnego (w ograniczonym zakresie — o  tyk’, o ile nie koliduje z zatrudnieniem i wzrostem gospodarczym), zniesienie wszelkich przejawów dyskryminacji w życiu społeczno- politycznym Stanów Zjednoczonych, rozszerzenie ustawodawstwa chroniącego działalność związków zawodowych przed szykanami pracodawców.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)