Metryczka

Jerzy Skalski GOZSHOP

ul. Żwirki i Wigury 4/5
PL 69-100 Słubice

NIP:
PL 598 102 7879

e-mail : kompux.info@gmail.com

Konto bankowe:

Nazwa banku: mBank
Nazwa konta: Jerzy Skalski GOZSHOP
Nr konta:
10 1140 2004 0000 3602 7635 5023