MIĘDZY ZJAZDAMI

W okresie między zjazdami Rada może powziąć każdą decyzję, która wydaje się jej konieczna w celu ochrony i najskuteczniejszego za­bezpieczenia interesów Federacji oraz afiliowanych w niej związków zawodowych. W swojej siedzibie, Waszyngtonie, Federacja utrzy­muje sztab ekonomicznych i prawnych doradców, stanowiących związkowe lobby. Ich zadaniem jest wywieranie wpływu na proces ustawodawczy w Kongresie USA i legislatywach stanowych. Rada Wykonawcza odpowiada również za pozyskiwanie nowych członków do związków zawodowych. Do jej obowiązków należy także zwal­czanie wpływów ruchu komunistycznego na związki zawodowe. Ra­dzie Wykonawczej przysługuje prawo przeprowadzania dochodzeń i wykluczenia każdego związku, co do którego ma „uzasadnione po­dejrzenie”, iż jest tó związek, do którego „przeniknęli” komuniści.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)