NA WYŻSZYCH UCZELNIACH

Na niektórych wyższych uczelniach istnie­ją grupy studentów-związkowców lub studentów interesujących się ruchem związkowym oraz koła dyskusyjne, organizowane pod egidą związków zawodowych. Należy tutaj wspomnieć, iż te ostatnie rów­nież przyznają stypendia dzieciom szczególnie zasłużonych działaczy związkowych .Różnorodne akcje są prowadzone w dziedzinie socjalnej. W zależ­ności od potrzeb niektóre związki prowadzą własne szpitale na przykład Zjednoczony Związek Górników (United Mine Workers), posiadają też służbę medyczną dla swoich członków, prowadzą domy wypoczynkowe. Federacja AFL CIO ma ponadto własne organizacje ubezpieczeniowe.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)