NADBUDOWA ZWIĄZKÓW

Przeszło 65 proc. ogólnej liczby działających w USA związków zawodowych wraz ze swoimi członkami jest zrzeszonych w AFL— —CIO. Ale kilka największych związków, grupujących ponad 5 min osób, c.ziała poza tą Federacją. Są to m. in,: Zjednoczony Związek Pracowników Przemysłu Samochodowego (United Automobile Wor- kers), Związek Kierowców (Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen and Helpers), Zjednoczony Związek Pracowników Przemysłu Sta­lowego (United Steelworkers).AFL—CIO, stanowiąca organizacyjną nadbudowę zrzeszonych w niej autonomicznych związków zawodowych, jest tym samym największą zorganizowaną siłą ludzi pracy w Stanach Zjednoczonych, mającą w swoich szeregach ponad 14 min członków. Zajmuje się też sprawami dotyczącymi więcej niż jednego związku zawodowego.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)