NAJBARDZIEJ TYPOWE KSZTAŁTOWANIE

Przy najbardziej typowym kształtowaniu się nakładów i efektów w czasie rea­lizacji analizowanego zamierzenia, występują jedynie nakłady (przy zapasie środków obrotowych w ostatnim roku okresu); wielkości P^ oraz są równe zeru.W okresie eksploatacji sytuacja jest przeciwna; wyjątek stanowi ostatni rok, gdy t = m i gdy ze znakiem ujemnym uwzględnia się stan zapasu środków obrotowych, pozostający na koniec tego roku. .Obliczeniowy okres m stanowi sumę: okresu realizacji zamierzenia rozwojowe­go b oraz okresu eksploatacji n. Wyznacza się go w latach, przy czym jako rok pierwszy (t * 1) przyjmuje sięj  w przypadku inwestycji – przewidywany, pierwszy rok cyklu realizacji,  w przypadku prac naukowo-badawczych – przewidywany rok rozpoczęcia prac rozwojowych,  w przypadkach pozostałych – przewidywany rok rozpoczęcia prac wdrożenio­wych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)