NAJNIŻSZE JEDNOSTKI

W terenie Federacja ma 8 oddziałów, z których każdy funkcjonuje na obszarze kilku sąsiadujących ze sobą stanów. Oddziały zajmują się w większości sprawami legislacyjnymi i szkoleniowymi. Inicjują wnioski ustawodawcze, które następnie forsują w legislatywach stanowych.Najniższymi jednostkami organizacyjnymi AFL—CIO są organi­zacje miejskie, hrabstw i lokale. Organizacje miejskie zajmują się przede wszystkim sprawami bytowymi robotników i warunkami ich pracy. Nie zabrania się im proklamować strajku lub bojkotu czy zawierać umów z pracodawcami.Krajowe związki będące członkami Federacji posiadają w jej ra­mach szeroką autonomię w prowadzeniu polityki na własnym tere­nie. Jak twierdzi jeden z najbardziej znanych amerykańskich ba­daczy tej problematyki, Lloyd G. Reynolds, w Stanach Zjednoczo­nych właśnie krajowe związki są najważniejszymi ośrodkami ruchu związkowego i raczej one to przekazują część swojej władzy Fede­racji, niż ona im .

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)