NIE TYLKO DLA NOWYCH OBIEKTÓW

Nie tylko dla nowych obiektów, ale i dla remontów kapitalnych, nadbudów, modernizacji zalecane jest opracowywanie dokumentacji techniczno-technologicz- nej w przedsiębiorstwach budowlanych, oczywiście odpowiednio przygotowanych do tej działalności, łączącej część projektowania z wykonawstwem. Przy tym koniecz­na będzie współpraca przedsiębiorstw z zapleczem naukowym, które musi przeprowa­dzać rozpoznanie badawcze stanu technicznego obiektów i wskazywać sposoby tech­nicznego i technologicznego postępowania. Obecnie jest to praktykowane powszech­nie we wszystkich trudniejszych przypadkach, jednak zleceniodawcą tych prac o charakterze badawczym są właściciele obiektów lub inwestorzy bezpośredni.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)