NIE ZAWSZE WYMIERNA

Efektywność inwestycji nie zawsze może być wymierna, zwłaszcza przy inwe­stycjach nieprodukcyjnych. Ilościowo efektywność inwestycji jest stosun­kiem przyrostu dochodu narodowego do nakładów pracy społecznej (inwestycyjnych i bieżących), które do niego doprowadzają.Obowiązująca w latach siedemdziesiątych metodyka przyjęła, że rachunek efektywności polega na porównaniu przewidywanych efektów zamierzenia rozwojowe­go z nakładami finansowymi, niezbędnymi do jego realizacji [69, 70, 71]. Prze­widziano przeprowadzanie tego rachunku za pomocą wskaźników efektywności, usta­lanych w określonych fazach przygotowywania decyzji; stosowane są dwie formuły wskaźnika efektywności: uproszczonla i rozwinięta.Formuła uproszczona, służąca do ocen efektywności, prze­prowadzanych w trakcie prac poprzedzających opracowanie założeń techniczno-eko- nomocznych inwestycji lub podejmowanych w pełnych cyklach badawczo-rozwojowych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)