NIEKTÓRE ZWIĄZKI

Ważne okazało się to, że niektóre związki — jak na przykład pracowników przemysłu samochodowego — poprzednio pozostające poza AFL—CIO tylko z powodu zatargów z byłym przewodniczącym, po jego odejściu przyłączyły się do Federacji. Po- dobnie postąpiło Stowarzyszenie Pracowników Oświatowych (Natio­nal Association of Education) .Pod koniec lat siedemdziesiątych tendencja do wzrostu liczebności związków zawodowych odwróciła się. Szeregi związków zaczęły ma­leć i w 1980 r. osiągnęły liczbę 22,9 min, stanowiącą 20,9 proc. ogółu siły roboczej zatrudnionej poza rolnictwem . W następnych latach tendencja ta utrzymała się i w połowie 1983 r. odpowiednie dane wynosiły: 22 miln członków, 20,1 proc. siły roboczej poza rol­nictwem .

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂