NIELEGALNA ZASADA

Za nielegalną uznała zasadę obowiązkowego członkostwa zbiorowe­go — tzw. zasadę closed shop. Wprowadziła odpowiedzialność zwią­zku zawodowego za szkody materialne wynikłe z niewykonania umo­wy zbiorowej. Przyniosła też restrykcje polityczne i zabroniła zwią­zkom przyjmowania subwencji od ugrupowań politycznych oraz ograniczyła wpływy lewicy komunistycznej w ruchu związkowym, wprowadzając wobec pochodzących z wyboru członków kierownictwa związkowego wymóg składania przysięgi, zawierającej oświadczenie, że nie są komunistami. Establishment USA, pomny wpływów lewicy komunistycznej w amerykańskim ruchu związkowym podczas drugiej wojny świato­wej, postanowił za pomocą przepisu prawnego zabezpieczyć się przed ich powrotem. Ustawa Landruma—Griffina z 1959 r., skierowana za­sadniczo przeciwko nadużyciom, korupcji i stosowaniu niedemokra­tycznych metod w związkach zawodowych, w praktyce podporządko­wała związki kontroli władz przez zobowiązanie ich do składania Departamentowi Pracy sprawozdań z działalności.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)