NIEWŁADCZY CHARAKTER NADZORU

Niewładczy charakter państwowego nadzoru budowlanego mają udzie­lane przez jego organy informacje oraz wskazówki, instruktaż dla zamierzających budować, rozpowszechnianie projektów typowych, współdziałanie przy pozyskiwaniu materiałów, szczególnie dla budownictwa jednorodzinnego. Działalność tego rodza­ju powinna przyczyniać się do zapobiegania naruszaniu przepisów prawa budowlane­go, szczególnie przez inwestorów jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego oraz wykonujących roboty budowlane systemem gospodarczym; chodzi tu głównie o ograni­czenie i eliminację nakazów rozbiórek obiektów zbudowanych wbrew przepisom pra­wa budowlanego. Władcza działalność organów państwowego nadzoru budowlanego Jest różnorodna i rozległa, ustalona przepisami prawnymi.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)