NOWE GRUPY SIŁY ROBOCZEJ

Są to nowe grupy siły roboczej, powiększające się liczbowo, zaj­mujące coraz więcej miejsca w ogólnej rzeszy mas pracujących Związki zawodowe albo wcale nie docierały do tych grup, albo do­tarły do nich z opóźnieniem. Tradycyjny model polityki związkowej aktywnej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zwłaszcza tych o  dużej liczbie zatrudnionych, a ignorującej nowe grupy pracowni­ków najemnych oraz małe zakłady pracy lub małe oddziały więk­szych zakładów — pozostawił poza zasięgiem działania związków zawodowych wiele milionów zatrudnionych.Zdaniem byłego prezesa AFL—CIO, G. Meany’ego, nie liczebność związków zawodowych jest ważna, lecz ich potencjał w walce z właścicielami przedsiębiorstwa. Mimo że taki pogląd nie był I w związkach odosobniony, to jednak AFL—CIO rozwinęła w ostat­nich latach akcję naboru nowych członków.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)