NURT KRYTYCZNY

W latach sześćdziesiątych w amerykańskim ruchu związkowym zaczęły coraz wyraźniej rosnąć tendencje krytyczne w stosunku do linii politycznej AFL—CIO. Znalazło to między innymi wyraz w utworzeniu luźnej organizacji Sojusz na Rzecz Akcji Związkowej (Alliance for Labor Action, ALA) pod przewodnictwem Waltera Reuthera, ówczesnego przywódcy Zjednoczonego Związku Pracow­ników Przemysłu Samochodowego. Jej program z 1969 r. zawierał takie postulaty, jak: powszechne przyjęcie terytorialnej, a nie bran­żowej zasady organizowania związków, wprowadzenie powszechnego systemu opieki lekarskiej, rozwój budownictwa mieszkaniowego ze środków publicznych dla ludności ubogiej. ALA wystąpił także przeciwko wojnie w Wietnamie i polityce zbrojeń.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)