OBJĘCIE WŁADZY

Objęcie władzy przez konserwatywną administrację w 1980 r. przerwało możliwości jakiejkolwiek współpracy ruchu związkowego z władzami państwowymi w dziedzinie polityki społecznej. Kierunki tej polityki realizowane przez adminstrację Reagana znajc.ują się pod stałą krytyką całego ruchu związkowego, także AFL—CIO. Naj­więcej uwagi związki poświęcają sprawie bezrobocia, domagając się tworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie otwarcia frontu robót publicznych, oraz większej pomocy dla osób dotkniętych bezrobo­ciem. AFL—CIO żąda wydatkowania kilkakrotnie większych kwot na walkę z bezrobociem niż przeznaczane na ten cel przez admini­strację. Nie podziela też optymizmu rządu USA co do tempa zmniej­szania się bezrobocia. Kładzie również duży nacisk na szkolenie i przekwalifikowywanie osób bezrobotnych, jako jeden z warunków ponownego ich zatrudnienia.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)