OBOWIĄZEK PROWADZENIA BADAŃ

 Mają obowiązek przeprowadzania badań stanu technicznego obiektu, utrzymywania go w należytym stanie, ochrony przed zniszcze­niem lub przedwczesnym zużyciem, Jak też szpeceniem otoczenia (art, 43).Państwowy nadzór budowlany, zgodnie z aktualnie obowiązują­cym prawem budowlanym, ma dwie formy: urbanistyczno-budowlaną oraz techniczno- -budowlaną (art. 53). Nadzór urbanistyczno-budowlany dotyczy spraw zgodności re­alizacji inwestycji budowlanych z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowa­nia przestrzennego oraz przestrzegania.ochrony środowiska. Nadzór techniczno-bu- dowlany obejmuje zagadnienia zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa ludzi i mie­nia w rozwiązaniach projektowych, przy realizacji procesów budowlanych oraz w okresie użytkowania obiektów.Naczelnym organem państwowego nadzoru budowlanego jest minister administra­cji i gospodarki przestrzennej.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)