OD KILKU LAT

Od kilku lat występuje wyraźna tendencja do rozszerzania świad­czeń socjalnych przez poszczególne związki, jako sposób na złago­dzenie skutków inflacji i rosnącego bezrobocia, które dotykają człon­ków związków. Najbardziej rozpowszechnioną formą tych świadczeń są dobrowolne ubezpieczenia od bezrobocia .W dziedzinie gospodarczej działalność związków obejmuje insty­tucje kredytowe, spółdzielczość spożywczą i mieszkaniową. Na naj­większą skalę spółdzielnie spożywców prowadzi AFL—CIO, skupia­jąc kilka milionów członków, wielką liczbę placówek handlowych w całych Stanach Zjednoczonych — w sumie daje to kilka miliar­dów dolarów obrotu rocznie. Stosunkowo rozległa jest działalność związków w zakresie spół­dzielczości mieszkaniowej, budującej mieszkania o niskim czynszu. Wykonawstwem zajmują się z reguły własne przedsiębiorstwa bu­dowlane.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)