OGRANICZENIE PRAWA DO STRAJKU

Ustawa ograniczy­ła prawo do strajku i zapewniła związkom zawodowym przedsiębior­ców (Company Unions) ochronę przez akcjami ze strony organizacji robotniczych .Generalnie negatywny wobec związków zawodowych stosunek państwa, realizującego przede wszystkim interesy kapitału, utrudnił związkową działalność, a tym samym hamował realizację i obronę interesów pracowniczych. Na tym tle oraz z powodu nieskuteczności amerykańskiego ustawodawstwa związkowego doszło w dziesięciole­ciu 1967—1977 do licznych strajków (zob. tablica 1, s. 479).Zamożnienie Stanów Zjednoczonych w sferze ustawodawstwa spo­łeczno-ekonomicznego w porównaniu z innymi wysoko rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi bardziej niż gdzie indziej utrudnia pełną realizację prawa tworzenia związków i zrzeszania się w nich.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)