OGROMNY WZROST BEZROBOCIA

Ogromny wzrost bezrobocia na początku lat osiemdziesią­tych wpłynął na zmniejszenie się inflacji i uczynił z niej sprawę drugorzędną.Rząd federalny, pełniąc generalnie rolę mediatora w konfliktach między pracą a kapitałem, szeroko korzysta ze swoich uprawnień do ograniczania rozmiarów walki strajkowej na mocy obowiązują­cego ustawodawstwa. Ilustracją tego była reakcja rządu na przecią­gający się strajk 160 tys. górników na przełomie lat 1977—1978. Wobec kontynuowania strajku prezydent Carter sięgnął do ustawy Tafta—Hartleya sprzed 31 lat. W ten sposób — przez sądowe nakazy rząd zmusił strajkujących robotników, by przystąpili do pracy na dotychczasowych warunkach płacowych; przyjęto przy tym 80- dniowy okres na „uspokojenie” nastrojów — do chwili zawarcia nowej umowy zbiorowej. Podobne stanowisko zajął prezydent Ro­nald Reagan podczas kilkumiesięcznego strajku kontrolerów ruchu lotniczego w 1981 r. Wykorzystując ich status pracowników agencji federalnej, którym przepisy zabraniają udziału w strajkach, uznał ten strajk na nielegalny, a jego uczestników zwolnił z pracy.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)