OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji,    nadzór nad opracowaniami, uzgadnianie oraz akceptowanie wskazanej doku­mentacji,  zawieranie umów i uzgadnianie harmonogramów realizacji z generalnymi wykonawcami budów,    podejmowanie decyzji o ewentualnym wykonaniu części zadań systemem gos­podarczym oraz ich organizowanie,  pomoc przy zaopatrywaniu inwestycji w materiały i wyposażenie eksploata­cyjne,  planowanie i sprawozdawczość z prowadzonej działalności inwestycyjnej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją, głównie za pośrednic­twem inspektora nadzoru,przygotowywanie kosztorysów do negocjacji z wykonawcami, przy stosowaniu systemu przetargowego powierzania zadań, organizowanie przetargów,  prowadzenie rachunkowości i rozliczeń z działań przygotowawczych oraz realizacji inwestycji, przeprowadzanie odbiorów i przygotowań inwestycji do użytkowania.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)