OPRACOWANIE PROJEKTÓW

Opracowywanie projektów stanowi samodzielną funkcję techniczną w budownic­twie (art. 18) i może być dokonywane wyłącznie przez osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania. Do uzyskania takiego uprawnienia, wydawanego przez urząd wojewódzki, niezbędne jest wykształcenie techniczne i odpowiednia praktyka zawodowa. Zależnie od rodzaju 0      stopnia trudności rozwiązań wymagany jest dyplom średniej szkoły technicznej lub wyższej szkoły technicznej. Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne, nie będące Jednostkami państwowymi lub spółdzielczymi, mogą prowadzić zawodowo pro­jektowanie tylko po uzyskaniu pozwolenia urzędu wojewódzkiego. Pozwolenia są wy­dawane na czas oznaczony, jednak nie krótszy od dwóch lat.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)