ORGANIZACJA I STRUKTURA

Projekt ustawy spotkał się z gwałtowną opozycją wielkiego kapitału piywatnego w Kongresie i poza nim. Opozycji przewodziły ! największe organizacje biznesu, przeznaczające pokaźne środki na blokadę projektu oraz propagandę antyzwiązkową w społeczeństwie. Po wielu latach dyskusji na forum Kongresu — dodajmy; z przewa- gą członków Partii Demokratycznej — projekt ustawy nadal daleki jest od zatwierdzenia.Niektóre formy organizacyjne obecnej struktury amerykańskich związków zawodowych pochodzą wprost z ostatnich lat XIX w. Większość związków ma charakter cechowy, to znaczy grupują one pracowników tego samego zawodu, fachu, a nie zatrudnionych w tej samej gałęzi przemysłu. Oznacza to, że więcej jest takich związków zawodowych, jak na przykład związek hydraulików, ślu­sarzy precyzyjnych, cieśli itp., niż związków pracowników przemysłu górniczego, stalowego itd. W ten sposób w jednym przedsiębiorstwie działa kilka związków zawodowych i — w konsekwencji następu­je osłabienie pozycji organizacji związkowych w konfrontacji z przedsiębiorcami.                                       ,

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)