ORGANIZACJE ZRZESZAJĄCE

Do wybuchu pierwszej wojny światowej kapi­tał nie życzył sobie takiej ingerencji państwa, przedtem zaś — do końca XIX w. — nie życzyły sobie takiej ingerencji również związ­ki zawodowe. Jako organizacje zrzeszające robotników wykwalifi­kowanych, od czasów utworzenia AFL sprężyście zorganizowane,o   zdecydowanie ekonomicznym profilu działania, starające się jak najdrożej sprzedać kwalifikacje swoich członków pracodawcom, którym zależało na robotnikach wykwalifikowanych, obawiały się, że ingerencja państwa może być dla nich niekorzystna.Powoli zaczęło powstawać ustawodawstwo sprzyjające dalszemu rozwojowi związków zawodowych. Ustawy: Erdmana z 1898 r. i Claytona z 1914 r. oraz The Railway Labor Act z 1926 r. — uzna­ły legalność istnienia organizacji robotniczych na kolejach. W okre­sie pierwszej wojny światowej utworzono Rządową Komisję do Spraw Stosunków w Przemyśle (Government Commission on Labor Relations).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)