OSŁABIENIE ROLI

Na osłabienie tej roli nie mają także wpływu zastrzeżenia opinii społecznej  do niektórych przywódców związkowych Zapoczątkowana w okresie Nowego Ładu za kadencji prezydenta F. D. Roosevelta współpraca między związkami zawodowymi o orga­nami państwowymi nie rozwinęła się zbytnio w następnych dziesię­cioleciach i nie wykroczyła poza początkowe formy porozumień konsultacji w ramach Departamentu Pracy. Jeżeli nawet przed­stawiciel związków zawodowych bywał mianowany kierownikiem resortu pracy, to nie piastował tego urzędu długo. Na przykład gdy prezydent D. Eisenhower mianował w 1953 r. na stanowisko sekre­tarza Departamentu Pracy Martina P. Durkina, przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Urządzeń Sanitarnych, ta no­minacja pozostała tylko symbolem. M. P. Durkin zajmował powie­rzone mu stanowisko raptem przez osiem miesięcy, po czym ustąpił, nie znajdując wspólnego języka z członkami rządu ani też nie mając poparcia Białego Domu dla swoich propozycji w sprawie zmiany ustawy Tafta—Hartleya.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)