OSTATECZNY EFEKT

Ostateczny efekt tego ruchu będzie zależeć od stopnia jego współdziałania z przedstawicielami „schizmy” w hierarchii związkowej.W latach osiemdziesiątych jeszcze jeden związek był również za „tendencją ku centrum” oraz za programem socjaldemokra­tycznym. Jest to Amerykańska Federacja Pracowników Rządowych (American Federation of Government Employees, AFGE), grupu­jąca pracowników instytucji szczebla federalnego — drugi co do liczebności (700 tys. członków) związek pracowników państwo­wych . Federacja poddaje ostrej krytyce program zbrojeniowy konserwatywnej administracji, politykę wobec Salwadoru i Libanu oraz — przede wszystkim — politykę społeczno-ekonomiczną. Pro­gram AFGE jest nieco radykalniejszy niż liberałów amerykańskich, bardziej zbliżony do programów zachodnioeuropejskiej socjaldemo­kracji.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)