PEŁNIONE FUNKCJE

Pełniły one funkcje inwestora powierniczego i koordynatora powierzonych mu do prowadzenia zadań inwestycyjnych. Zarządy prowadziły też pewne inwestycje nie­produkcyjne, przeważnie stanowiące zaplecze bytowo-socjalne przedsiębiorstw. Analogicznie, Jak wskazano to w odniesieniu do przedsiębiorstw i zakładów w bu­dowie, można w przyszłości przewidywać organizację przedsiębiorstw usług inwe­stycyjnych. Koszty działalności inwestorskich należy pokrywać:  ze środków obrotowych zainteresowanych przedsiębiorstw,   z kwot przewidzianych w zbiorczych kosztach inwestycji w przypadkach działalności dla nowych przedsiębiorstw.w tym zakresie, analogicznie jak w odniesieniu do inwestycji produkcyj­nych, należy przewidywać działalność przedsiębiorstw usług inwestycyjnych, jed­nak możliwe są i inne formy działalności inwestycyjnej.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)