PLANOWANIE WIELOLETNIE

Pierwsze z nich występują przy inwestycjach produkcyjnych, a wynikają one z programu produk­cyjnego oraz rozwiązań technologicznych ustalonych przez poszczególne przedsię­biorstwa, podejmujące działalność inwestycyjną. Inwestycje produkcyjne mają określone współzależności oraz oddziaływania na przyszłe funkcjonowanie dostaw­ców wyposażenia technologicznego, ich kooperantów, a też i przyszłych odbiorców przygotowywanej produkcji, Jaką uzyska się dzięki planowanej działalności inwe­stycyjnej. Planowanie wieloletnie wymaga zapewnienia kompleksowego ro^joju gałęzi przemysłu lub Jej branży. Uzyskuje się to dzięki bilansowej metodzie przepływów międzygałęziowych, polegającej na analizie związków ilościowych oraz współzależ­ności jakie występują pomiędzy gałęziami i branżami w procesach produkcji mate­rialnej.Szczególnie ważnym elementem przy planowaniu jest ujmowanie w poszczegól­nych kompleksach produkcyjno-inwestycyjnych wszystkich działań składających się na końcowy efekt produkcyjny.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)