PLANUJĄC INWESTYCJE

Prognozowanie jest przewidywaniem opartym na wiedzy oraz ra­cjonalnych podstawach; dotyczy ono przewidywania łącznie z jego wynikami. Orga­ny centralne powinny przede wszystkim prognozować działalność inwestycyjną i konfrontując prognozy ze zbiorczymi planami inwestycyjnymi przedsiębiorstw, rad narodowych i budownictwa mieszkaniowego, ustalać niezbędne inwestycje centralne. Planując inwestycje przeprowadza się wybór i ukierunkowuje nakłady na cele, zapewniając najwyższą efektywność ekonomiczną i społeczną. Przyjmować przy tym należy odpowiednio krótkie cykle realizacji oraz realność uzyskiwania przewidy­wanych zdolności produkcyjnych lub usługowych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)