PLANY INWESTYCYJNE

Plany inwestycyjne przedsięwzięć należy opierać na rozwiązaniach organizacyjnych przeprowadzonych za pomocą me­tod sieciowych. Oczywiście w czasie realizacji obowiązuje cykliczna aktualiza­cja planów, ułatwiona przy umiejętnym posiłkowaniu się aktualizowanymi przez przeliczenia modelami sieciowymi. Przy dyrektywnym planowaniu wieloletnim przed­sięwzięć inwestycyjnych oraz rocznym dla poszczególnych zadań powinna być świadomie i prawidłowo stosowana zasada koncentracji, wymagająca odpowiednich roz­wiązań dokumentacji organizacyjnej.Działalność generalnego realizatora inwestycji – to Jak wskazuje tablica jedno z praktycznych zastosowań zasady kompleksowości, ale jednocześnie i koncentracji. Wymagana Jest przy tym koncentracja decyzji w zakresie skoordyno­wanego współdziałania grup projektantów, wykonawców, dostawców.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)