PO OBJĘCIU FUNKCJI

Po objęciu w 1979 r. funkcji przewodniczącego AFL—CIO przez Lane’a Kirklanda znacznie się poprawiły stosunki Federacji z Bia­łym Domem, utrudnione poprzednio w związku z animozjami mię­dzy G. Meanym a J. Carterem. Działacze Federacji uczestniczyli w regularnie odbywających się spotkaniach z przedstawicielami administracji. Weszli oni też do dwóch organizacji, powołanych na jesieni 1979 r„ których celem jest opracowywanie polityki ograni­czenia inflacji. Są to: Doradczy Komitet do Spraw Płac (Pay Advi- sory Committee) i Doradczy Komitet do Spraw Cen (Price Advisory Committee).Przywódcy związków zawodowych są także członkami utworzo­nych przez establishment organizacji zajmujących się zagadnieniami polityki zagranicznej. W Radzie Stosunków Międzynarodowych (Council on Foreign Relations) zasiadają m. in. Lane Kirkland i Le­onard Woodcock, członek Zarządu Zjednoczonego Związku Pracow­ników Przemysłu Samochodowego. Podobnie wielu przywódców związkowych, z L. Kirklandem na czele, jest członkami Komisji Trójstronnej — organizacji grupującej przedstawicieli warstw rzą­dzących USA, Europy Zachodniej i Japonii.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)