PO RAZ PIERWSZY

Po raz pierwszy dokonano bardzo szerokiej, obiektywnej analizy niewłaści­wości inwestowania [63] i postanowiono wyeliminować je z dalszej działalności.Już w planie 1971 r. zastąpiono wiele nowych inwestycji modernizacją istnieją­cych zakładów przemysłowych, zwiększono program budownictwa mieszkaniowego, przyznano dodatkowe nakłady na uzbrojenie terenów oraz rozbudowę zaplecza tech­niczno-produkcyjnego budownictwa.W dalszych latach czwartego planu pięcioletniego (1972-1975) przyjęto następujące celebr przyspieszenie wzrostu konsumpcji, zapewnienie odczuwalnej poprawy wa­runków życia ludzi, zwiększenie budownictwa mieszkaniowego oraz usług socjalno- -kulturalnych,wyraźny wzrost dynamiki harmonijnego, gospodarczego rozwoju kraju,stworzenie około 1,4 min nowych miejsc pracy, dyktowanych dochodzeniem wyżu demograficznego do wieku produkcyjnego,

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)