PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY

Według art. 34 ust. 2 ustawy osoby te swym podpisem potwierdzają przyjęcie powierzonych funkcji oraz odpowiedzialności za spełnianie swych obowiązków zgod­nie z ustaleniami art. 19 (wg zasad współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z przepisami i normami oraz z należytą starannością w wykonywaniu pracy, właściwą jej organizacją i jakością).Po zakończeniu budowy osoba nią kierująca skłacla oświadczenie, że obiekt budowlany został wykonany zgodnie z pozwoleniem na budowę (art. 41, ust. 2), Jednostki uczestniczące w wykonaniu robót budowlanych są zobowiązane do zapew­nienia skutecznej kontroli wykonywanych robót (ust. 51), Właściciel i zarządca mają obowiązek użytkowania obiek­tu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)