POD NACISKIEM ZWIĄZKOWCÓW

Wprawdzie odbywało się to pod naciskiem szeregowych związkowców, lecz niezależnie od mo­tywów, którymi kierowali się przywódcy CIO, było to zjawisko korzystne dla całości amerykańskiego ruchu robotniczego i siły zwią2;ków zawodowych.W czasie Wielkiego Kryzysu wydatnie wzrosło znaczenie Komu­nistycznej Partii Stanów Zjednoczonych, KP USA (Communist Party of United States) i wielu innych organizacji postępowych; zwiększyły się też ich wpływy w amerykańskim ruchu zawodowym. Przedtem organizacje związkowe o charakterze klasowym, powoływane przede wszystkim z inicjatywy KP USA, jak na przykład Liga Oświatowa Związków Zawodowych (Trade Union Educational League), powoła­na do życia w 1922 r., nie miały dość szerokiego poparcia społeczne­go, aby odegrać ważniejszą rolę w skali całego ruchu zawodowego.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)