POD WPŁYWEM NASTĘPSTW

Toteż pod koniec lat sześćdziesiątych uznała ona, te ponosząc w znacznym stopniu ciężar polityki społecznej, sama z niej nie korzysta. Pod wpływem następstw polityki podatkowej oraz na skutek tradycyjnej niechęci związków zawodowych do zaj­mowania się losem i finansowania grup społecznie najbardziej upo śledzonych wzrosło niezadowolenie z polityki socjalnej państwa za­równo wśród szeregowych związkowców, jak i na wyższych szczeb­lach hierarchii związkowej. Ale retoryka przywódców związków za­wodowych nie zawierała sformułowań otwarcie krytykujących model polityki socjalnej, w którym jednym z priorytetów jest pomoc dla najbiedniejszych. To zagadnienie było albo pomijane, albo ogólniko­wo aprobowane.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)