POD WSPÓLNYM DACHEM

Spotyka się też rozwiązania doprowadzające do umieszczania pod wspólnym dachem wielkich hal lub budynków o wysokości 4-6 kondygnacji*^ kilku zakładów przemysłowych ko­operujących ze sobą. Koncentracja w postaci dużych, nowo budowanych zakładów miała miejsce w okresie najintensywniejszej działalności inwestycyjnej lat siedemdziesiątych.Nie oszczędzano jednak terenów pod zabudowę, budując na nich nieomal wyłącznie hale produkcyjne, pomimo, że znaczna ich część mogła być zaprojektowana w pos­taci parokondygnacyjnych budynków. Zapewniłoby to nie- tylko oszczędności tere­nów, przeważnie rolniczych, ale też kosztów budowy i kosztów eksploatacji dzięki skróceniu dróg przepływu mas w transporcie wewnątrzprodukcyjnym i międzywy­działowym, mniejszym sieciom instalacyjnym, niższym kosztem ogrzewania.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)