PODZIAŁ NA RASY

Istniał wszak podział na dwie rasy — białą, mającą realne możli­wości społecznego awansu, oraz czarną, której położenie na dnie społecznej hierarchii prawie uniemożliwiało jakikolwiek awans społeczny czy ekonomiczny. W tej sytuacji ludność murzyńska, sta­nowiąca najtańszą siłę roboczą, była w konkurencji na rynku pracy potencjalnym zagrożeniem dla robotników niewykwalifikowanych z innych grup etnicznych. Na tym tle różnice położenia w obrębie białej większości ulegały znacznemu zatarciu. Wśród robotników- -imigrantów wzrostowi świadomości klasowej nie sprzyjał fakt, że każde, nawet najgorsze według standardów amerykańskich warunki życia były dla większości z nich lepsze od nędzy, którą cierpieli w krajach swego pochodzenia.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)