POGLĄDY ZWIĄZKOWCÓW

Poglądy szeregowych związkowców natomiast są w po­szczególnych związkach zróżnicowane — od konserwatywnych przez liberalne do socjalistycznych; wśród nich wyraźnie przeważają po­stawy centryczne. Szeregowych członków związków dzieli od władz dystans trudny do przebycia, wywierają mały wpływ na skład politykę swych instancji, a na treść podejmowanych w ich imieniu decyzji nie mają w praktyce wpływu żadnego. Uchwały wyrażają opinie zazwyczaj nie związku, lecz jego władz — wąskiego zespołu związkowej biurokracji. Dystans między członkami a władzami oka­zuje się tym większy, im liczniejszy jest związek.Jeżeli rozporządza się aparatem związkowym, to stosunkowo łat­we jest prowadzić wybory po swojej myśli i nie dopuścić do głosu opozycji. W niektórych związkach, jak na przykład w Związku Za­wodowym Górników, statut gwarantuje przywódcom prawo likwi­dowania w zarodku wszelkiej opozycji. W kierownictwie ruchu za­wodowego rośnie liczba ekspertów i fachowych organizatorów, po­dobnie jak w przemyśle, w konsekwencji powiększa to lukę między szeregowymi członkami a kierownictwem związkowym.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)