POLITYKA WEWNĘTRZNA

Politykę wewnętrzną amerykańskich klas rządzących cechowała też ostrość represji przeciwko organizacjom lewicowym. Za przykład może posłużyć potraktowanie organizacji Przemysłowi Robotnicy Świata (Industrial Workers of the World). Utworzona w 1905 r., podkreślała ona swój klasowy charakter i usiłowała jed­noczyć robotników bez względu na kwalifikacje, narodowość, kolor skóry. Jej dążeniem było zorganizowanie pracowników na zasadzie systemu przemysłowego. Związek ten nabrał największego znaczenia w czasie pierwszej wojny światowej i kilku lat powojennych dzięki rosnącej popularności idei socjalistycznych — po zwycięstwie rewo­lucji w Rosji — i wzmożonym nastrojom rewolucyjnym w Europie.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)