POŚRÓD OGÓŁU NURTÓW

Ta jego funkcja przejawia się nie tylko w podejmowąniu czy popieraniu przez bossów Federacji poczynań utrzymujących lub umacniających za wszelką cenę dąże­nia USA do dominacji w świecie, lecz także w poddawaniu totalnej negacji jakichkolwiek innych rozwiązań ustrojowych niż przyjęte w Stanach Zjednoczonych.Pośród ogółu nurtów i kierunków politycznych istniejących w USA Federacja AFL—CIO reprezentuje prawe skrzydło nurtu refor- mistycznego. Opowiada się za rozszerzeniem interwencjonizmu pań­stwowego tylko w tych dziedzinach, które bezpośrednio wpływają na sytuację społeczno-ekonomiczną członków związków zawodowych. Wśród głównych zaś kierunków politycznych USA (konserwatyści, neokonserwatyści, liberałowie) przywódcy AFL—CIO reprezentują poglądy i politykę centrum.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)