POSTĘP NAUKOWO- TECHNICZNY

Postęp naukowo-techniczny, technologiczny, organizacyjny i ekonomiczny wy­maga odpowiednich badań podstawowych, rozpoznawczych, pilotujących. Powinny być one prowadzone na zamówienie i na podstawie umów zawieranych przez ministra bu­downictwa i przemysłu materiałów budowlanych z odpowiednimi jednostkami zaple­cza naukowego. W tyra zakresie nie powinny decydować, jak dotychczas podporządkowania administracyjne, lecz potencjalne możliwości dobrego rozwiązania tematu przez określoną jednostkę naukową.Opierając się na praktyce zagranicznej instytucje naukowe powinny w 50% korzystać (przez zamówienia resortów) ze środków budżetowych, przeznaczanych na cele postępu naukowego. Pozostałe 50% powinny uzyskiwać na odpłatne prace na zlecenia przedsiębiorstw. Bardziej aktywna działalność dla jednostek gospodar­czych powinna powodować wzrost zamówień finansowych ze środków budżetowych, wpływając na rozwój dobrych, aktywnych placówek naukowych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)