PRAGMATYZM ZWIĄZKOWY

Zasięg oraz stopień realizacji zadań stawianych sobie przez ruch związkowy zależą m. in. od jego prężności organizacyjnej. Wpływy hierarchii związkowej AFL—CIO w życiu społeczno-politycznym USA są w rzeczywistości znacznie większe, niżby to mogło wynikać z faktu, że w jej szeregach jest zorganizowanych mniej niż jedna czwarta wszystkich pracowników zatrudnionych w USA. Liczebnie AFL—CIO stanowi największą zorganizowaną siłę w Stanach Zjed­noczonych. Ponadto ma do dyspozycji ogromny i dobrze zorganizo­wany aparat organizacyjny i propagandowy, wyszkolonych funkcjo­nariuszy związkowych, wielkie środki materialne, przedstawicieli w licznych organizacjach i instytucjach publicznych oraz własne lobby w Waszyngtonie. To wszystko czyni z niej ważny składnik życia politycznego i społecznego Stanów Zjednoczonych, o ogrom­nych możliwościach.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)