PRAWO PRZYZNANE ZWIĄZKOM

Związkom zawodowym zostało przyznane prawo tworzenia organizacji związkowej w każdym przedsiębiorstwie lub instytucji oraz prowadzenia rokowań z praco­dawcami, między innymi w sprawie zbiorowych układów pracy. Uzyskały one ponadto ochronę prawną przed poczynaniami pracoda­wcy przeciwko związkowi zawodowemu — takimi na przykład jak tworzenie przez pracodawcę konkurencyjnego związku lub utrudnia­nie pracownikom przystępowania do organizacji związkowej.Ustawodawstwo po drugiej wojnie światowej wprowadziło istotne ograniczenia w przedmiocie swobody działania związków zawodo­wych. Ustawa Tafta—Hartleya z 1947 r., uchwalona w celu ograni­czenia roli ruchu związkowego w Stanach Zjednoczonych, uznała za niedozwolone skłanianie pracownika do przynależności związkowej lub powstrzymywanie go od przystąpienia do konkretnego związku bądź wystąpienia zeń; dotyczyło to także głosowania na związki.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)