PROCES PODSTAWOWY

Proces podstawowy to złożony proces wykonania konstrukcji nośnej każdego obiektu budowlanego (ściany nośne i przekrycia, szkielet nośny, konstrukcje pod­trzymujące itd.).dostawy materiałów, półfabrykatów i prefabrykatów ściśle dostosowane do potrzeb prowadzonych procesów zasadniczych, najlepiej metodą kompletowania do­staw ,   prowadzenie produkcji budowlanej w całym przedsiębiorstwie według prze­słanek metody pracy równomiernej.Ograniczanie ilości jednocześnie wykonywanych inwestycji powinno być łączo­ne z terenową koncentracją zasobów produkcji i ograniczaniem liczby placów budo­wy w celu szybszego wykonywania zadań. Przy koncentracji zadań realizacyjnych zapewnia się możliwość pełnego wykorzystania parku maszynowego i stwarza warunki efektywnej mechanizacji. To samo dotyczy uprzemysłowienia budownictwa, którego efektywność wymaga koncentracji, wyrażającej się dużymi zadaniami w określonym terenie czy też na placu budowy.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)