PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Inwestycje są integralną i jedną z ważniejszych dla rozwoju kraju częścią planów społeczno-gospodarczych. Muszą one skutecznie zapewniać planowy rozwój gospodarki narodowej, a jednocześnie wpływają na kształtowanie się oraz podział dochodu narodowego.Nakłady na działalność inwestycyjną są bieżącym obciążeniem dochodu narodo­wego, ograniczającym możliwości zaspokojenia innych potrzeb, zwłaszcza funduszu konsumpcji społecznej. Tym właśnie należy tłumaczyć, podjętą pod mocnym nacis­kiem społecznym, decyzję z 1981 roku gwałtownego ograniczenia na pewno nadmier­nej działalności inwestycyjnej. Jednak pominięto fakt, że dzięki działalności inwestycyjnej uzyskuje się zwiększenie istniejącego majątku narodowego oraz ba­zy materialnej produkcji społecznej, prowadzącej do rozwoju produkcji oraz wzros­tu dochodu narodowego. W konsekwencji dzięki inwestycjom rozszerzają się możli­wości zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)