PROGRAM ZWIĄZKÓW

Program związków pod przywództwem D. Frasera i W. Winpisingera oraz programy jeszcze kilku innych związków obejmowały szer­sze zagadnienia społeczno-ekonomiczne niż proklamowane przez kie­rownictwo AFL—CIO. Wytyczały one takie zadania, jak: powszech­na opieka lekarska, ochrona środowiska naturalnego, pomoc finan­sowa państwa dla szkolnictwa, przyjęcie do związków zawodowych grup społecznych dotychczas dyskryminowanych. Oprócz tego po­stulowały ograniczenie wydatków na zbrojenia, aktywne poparcie dla polityki odprężenia, powrót amerykańskich związków zawodo­wych do Międzynarodowej Organizacji Pracy, złagodzenie antykomunizmu .Wspomniana tendencja, określana też mianem „schizmy” w ruchu związkowym, wymusiła na kierownictwie AFL—CIO przystosowanie się do istniejących nastrojów; stąd w wystąpieniach przywódców Federacji obecność sformułowań o walce klasowej z wielkim kapi­tałem. Pod koniec lat siedemdziesiątych AFL—CIO poniechała też gróźb, że związki zawodowe porzucą ostatecznie Partię Demokra­tyczną, jeżeli będzie w niej dominować mniejszość „lewicowych ekstremistów”.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)