PROGRAMY I POSTULATY

Zawarte w ich programach postulaty — dotyczące: likwidacji ustro­ju kapitalistycznego i zbudowania socjalizmu, uznania przez Stany Zjednoczone Związku Radzieckiego, nacjonalizacji kolei, przystąpie­nia clo Czerwonej Międzynarodówki Związków Zawodowych — mi­mo poparcia przez wiele oddziałów lokalnych związków i federacji stanowych AFL, były postulatami zbyt radykalnymi dla przecięt­nego robotnika amerykańskiego i nie cieszyły się powszechnym uznaniem.Wielki Kryzys spowodował wzrost popularności tego typu żądań oraz umocnienie pozycji komunistów w ruchu związkowym. Połączy­li oni wysiłki z CIO, aby uczynić związki organizacją masową i zjednoczyć robotników w jednej postępowej centrali . Wielu czo­łowych działaczy CIO było komunistami lub sympatykami partii ko­munistycznej, największe zaś wpływy mieli komuniści w nowojor­skiej radzie CIO.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)