PRZECIW OFENSYWIE BIZNESU

Związki zawodowe nie mogą liczyć na poparcie władz rządowych w poczynaniach przeciw ofensywie biznesu. Gdy w 1971 r. administracja R. Nixona podjęła działania zmierzające do kontroli płac , i cen, wyłączyła spod kontroli zyski korporacji, uznawszy je za zbyt małe. Wielu przywódców związkowych pamięta tę asymetryczność praktyk regulacyjnych prowadzonych przez rząd Nixona, dlatego krytycznie oceniali oni w tej dziedzinie również działalność admini­stracji J. Cartera. AFL—CIO zaproponowała ustanowienie zasady automatycznego podnoszenia wysokości płac proporcjonalnie do wskaźnika rosnącej inflacji. Propozycja ta nie została zaakceptowa­na ani przez administrację J. Cartera, ani przez wielki kapitał i wraz z problemem metod kontrolowania inflacji stała się przedmio­tem ostrych kontrowersji między władzami federalnymi a przy­wódcami AFL—CIO.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)