PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Dru­gie miejsce zajmuje w tym zakresie Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materia­łów Budowlanych, które koordynuje działalnością przedsiębiorstw budownictwa prze­mysłowego oraz przedsiębiorstw specjalistycznych, jak: budowy elektrowni, kon­strukcji stalowych i urządzeń przemysłowych „Mostostal”, budownictwa wodno-inży- nieryjnego „Hydrobudowa”, budowy pieców przemysłowych, chłodni kominowych, ter- moizolacji, robót elektrycznych „Elektromontaż”, robót instalcji przemysłowych „Instal”, budowy rurociągów „Energopol”. Poważną działalność budowlano-montażową prowadzą przedsiębiorstwa, których organem założycielskim jest minister górnictwa i energetyki; są to głównie przed­siębiorstwa prowadzące swą działalność dla potrzeb przemysłu węglowego. Wśród tych przedsiębiorstw są specjalizujące się w budownictwie mieszkaniowym, dotych­czas wyłącznie dla potrzeb pracowników przemysłu węglowego. Duża grupa przedsię­biorstw działa w resorcie komunikacji.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)