PRZY WYSTAWIENIU OCEN

Autor przy wystawianiu ocen (system ocen szkolnych) przyjął bazę porównawczą znanego mu stanu w tym zakresie z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych. Dołożył starań, ażeby wystawione oceny były najbardziej obiektywne. Niestety ogólnie trzeba stwierdzić, że wśród pracowhików budownictwa występuje niezadowalająca znajomość postanowień prawa budowlanego i powszechne niezrozumienie bardzo ważnych, wpro­wadzonych przez ustawę z 1974 r. postanowień „zgodności z zasadami współczesnej wiedzy technicznej”, „zgodności z interesem społecznym” itd. Krótkie wyjaśnienia przedstawione są w ostatniej kolumnie tabl. 4-1. Nie jest spełniana zasada umac­niania instytucji państwowego nadzoru budowlanego. Wszystkie te fakty niosą ze sobą różnorodne, negatywne skutki, oczywiście prowadzące do złych wyników ekono­micznych, szkodliwych społecznie, szeroko rozpoznanych przez społeczeństwo, two­rzących wokół budownictwa i jego pracowników niedobrą atmosferę, pogłębiających kryzysowy stan budownictwa pierwszego trzylecia lat osiemdziesiątych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)