PRZY ZAMIERZENIACH

  • Przy zamierzeniach dotyczących postępu technicznego elementy okresu obli­czeniowego m wyznacza się następująco:  okres realizacji b określa się: w przypadku prac naukowo-badawczych według liczby lat cyklu prac rozwo­jowych i wdrożeniowych,  w przypadkach pozostałych według liczby lat prac wdrożeniowych;    okres eksploatacji n określa się:   gdy celem zamierzenia jest uruchomienie produkcji wyrobów lub udoskona­lenie ich konstrukcji, technologii, jakości itp., według liczby lat wytwarzania tych wyrobów,  w innych przypadkach na podstawie średniej stawki na amortyzację środków trwałych, niezbędnych do realizacji zamierzenia oraz umorzenia nakładów niema­terialnych i prawnych.Ze względu na niepewność danych, przeprowadzając rachunek efektywności ce­lowe Jest posiłkowanie się metodami probabilistycznymi. W uproszczony sposób można uwzględnić niepewność danych, obliczając wskaźnik efektywności E w trzech wersjach.
Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)